ದಿನಚರಿ (Dinachri) | Kannada Rhyme

This is a famous Kannada rhyme which children like sing to time and again. This rhyme is about a kids daily routine life.

ದಿನವೂ ಬೇಗ ಏಳ ಬೇಕು

ಎದ್ದು ಹಲ್ಲನು ಉಜ್ಜ ಬೇಕು

ಉಜ್ಜಿ ಮುಖವ ತೊಳೆಯ ಬೇಕು

ದಿನವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಬೇಕು

ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನ ಬೇಕು

ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು

(Visited 1094 times, 3 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *