Maanzar (Cat) – Animal Rhymes in Marathi

Maanzar (Cat) rhyme & video for children to learn about cats. Watch this lovely kids’ rhyme on Cat. Cats! Some meow and some ROOOOAR! Big or small, when they’re happy they purr! Here is a song on cats in Hindi. It tells you all you need to know about them!

मांजर

वाघाची मावशी मी मांजर, करते उंदरांची शिकार

माझ्या अंगावर मऊ लव, मी म्हणते म्याव म्याव

शांतपणे मी रहाते फिरत, पावलांचा आवाजही नाही करत

उडी मारते मी पायावरी, मोठीच ती माझी कामगीरी

 

मला रात्रीही सर्व दिसते, मी झाडावर छान चढते

मला एकटेपण आवडते, मी आळशी जरा असते

उबेत रहायला मला आवडते, सावजाची वाट मी पहाते

दुमडून अंग घेते व मांडीवर झोपून जाते

 

 

मला प्रिय दूध आणि मासे, मी दूध पिते पहा कसे

माझे डोळे चमकतात रात्री, लाडात उभी रहाते माझी शेपटी

बाळे माझी छोटुली, ती असतात फारच गोडुली

मला पाहून उंदीर करतात पळापळी

मी येऊ का तुमच्या घरी

 

Coming Soon…

(Visited 372 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *